DCAMCUT 8.3 – vždy aktuální

Neustálý vývoj je jednou z částí naší firemní filozofie. Tímto způsobem chceme dát svým zákazníkům všechny funkce, které potřebují při moderním drátovém řezání. Do DCAMCUT 8.3 jsme integrovali mnoho nových prvků. Například funkce pro kontrolu vhodnosti geometrie pro drátové řezání nebo erozivní broušení.

Vyzkoušejte si novou verzi DCAMCUT! Nový DCAMCUT 8.3 si můžete stáhnout z našich webových stránek!

Máte další otázky? Neváhejte nás prosím kontaktovat.

 

Máme kanál na YouTube!

Nemáme jen tyto webové stránky, máme také kanál na YouTube!

Můžete zde nalézt videa, která vysvětlují první kroky v software DCAMCUT.
Podívejte se tam a získejte první dojem z DCAMCUT a z jeho používání.

Náš kanál na YouTube naleznete

zde

Co je to drátové řezání (drátové EDM)?

Drátové řezání EDM (EDM je zkratka pro Obrábění elektrickým nábojem) je elektro-tepelný proces řezání. V tomto procesu se používá abrazivní funkce elektrických nábojů mezi 2 elektrodami (kusem a drátem) (také se mu říká vyjiskřování). Tyto 2 elektrody jsou ponořeny v izolační kapalině (dielektriku) a při jejich přiblížení mezi nimi dojde k jiskření. Skutečný úběr materiálu se tvoří pomocí kombinace elektrických a plazmových fyzikálních procesů. Prostřednictvím přeměny elektrické energie na teplo během zapalování oblouku se zahájí tavení elektrod, což vede k odstraňování materiálu. Na rozdíl od ostatního třískového obrábění (např. soustružení, frézování, broušení, atd.) nedochází k mechanickému odebírání materiálu. Skutečný tvar kusu je tvarován podle modelu pomocí počítačem naprogramovaných pohybů, tedy pohybem nástroje (drátu) v surovém polotovaru.

 

Které materiály lze obrábět elektroerozivně? 

Pomocí drátového řezání EDM lze obrábět v zasadě všechny materiály s minimální elektrickou vodivostí cca. 0.01 S/cm. To obsahuje téměř všechny kovy a slitiny, oceli práškové metalurgie, tvrdé kovy, ale také různé vodivé keramiky a polykrystalické diamanty na vhodné vodivé podkladové vrstvě. Čím více je materiál homogenní, tím více se hodí pro drátové řezání EDM. Nevodivé vměstky v materiálu vedou k nestabilitě procesu eletroeroze, což může vést k jejich neobrobitelnosti. Tvrdost obráběného materiálu nemá na tento proces žádný význam.

 

Použití drátového řezání EDM

  • Obrábění vysoce přesných součástí s velmi velkou geometrickou složitostí, lineární součásti, součásti s kvalitním povrchem a s nejmenšími zaobleními pro všechna technologická odvětví.
  • Hlavně pro výrobu forem a matric, zdravotnickou techniku a leteckou techniku

Se zvyšováním používání vysoké pevnosti v tahu a také při používání tvrdých materiálů ve všech oblastech strojírenství, si našlo elektroerozivní drátové řezání do této oblasti cestu a je nyní v rámci výrobního procesu integrované i do sériové výroby.

 

Pro ilustraci, simulace procesu drátového řezání EDM

Na videu níže můžete jasně vidět jak drát, který je veden polotovarem odebíra ze základní desky několik kusů materiálu.

 
00:00

What-is-wire-spark-erosion.mp4

Myslíte si "To šlo rychle". Ve skutečnosti tento proces na videu výše tvá asi 5,5 hodiny, ikdyž s přesností a kvalitou povrchu, kterých se zde dosahuje, těžko hledá konkurenci. A proto, jak víme, že čas jsou peníze, by během tohoto procesu neměly nastat žádné chyby, které by mohly mít za následek nesprávné řezy, které zničí obrobek a který byl již obráběn několik hodin. DCAMCUT pomáhá svým uživatelům těmto chybám zabránit.
Jak?
Stačí zde přejít do hlavní nabídky do její položky "Dobré důvody" a my Vám řekneme 11 důvodů, která jsou mezi mnoha dalšími a které přesně ukazují jak mohou uživatelé těžit z výhod DCAMCUT.